Visie

Elk kind bezit vele talenten en mogelijkheden. Van nature zijn kinderen leergierig en creatief. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren en te communiceren. Dat lukt het best wanneer ze zelf dingen mogen ontdekken. We bieden kinderen ruimte om te kiezen, in emoties en gedrag, en prikkelen hen zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien en ontdekken wie ze zijn. We geven alle kansen, al spelend, ontwikkelend op eigen tempo.

Vanuit dit beeld kijken wij naar kinderen. We bieden vertrouwen en veiligheid door beschikbaar te zijn. We houden van leven in huis, elke dag is anders en biedt wel iets nieuws. Inlevingsvermogen en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel staan voorop. Een extra knuffel is altijd mogelijk.

Dat huiselijke gevoel is belangrijk. Communicatie verloopt zo persoonlijk mogelijk, van de eerste aanvraag tot na het einde van de opvangperiode. Samen denken, samen doen. We kiezen bewust voor kleinschalige opvang zodat we alle kinderen en ouders persoonlijk kennen. Iedereen is belangrijk bij ons. We leggen ons enkel toe op wat echt belangrijk is: de kindjes en hun gezin.

Samenwerken doen we ook met organisaties en initiatieven in de ruime omgeving van Paboes. We blijven op de hoogte van de meest recente evoluties en ontwikkelingen in de sector en samenleving.

We nemen graag de tijd voor een uitgebreid gesprek, om te bekijken of Paboes aansluit bij jouw visie.

Via deze inhoudelijke samenwerking en ons eigen pedagogisch concept met daaraan gekoppeld de kwaliteitsnormen van Kind en Gezin, streven we ernaar de kwaliteit van de opvang voortdurend te verbeteren, zodat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kinderen.

De waarden die we hierbij belangrijk vinden zijn:

  • Vertrouwen en openheid: wederzijds respect tussen ouders en medewerkers is een belangrijke voorwaarde opdat mensen zich hier thuis zouden voelen. Het basisvertrouwen tussen medewerker en kind en openheid ten opzichte van de ouders zijn eveneens belangrijke elementen om te komen tot een kwalitatieve opvang.
  • Kwaliteit: een kwalitatieve dienstverlening lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt een blijvende kritische houding tegenover de eigen werking en vooral het pedagogisch handelen. Kwaliteit kan niet zonder geborgenheid en gehechtheid. Dit zijn onmisbare stappen in het ontwikkelingsproces van het kind. 
  • Samenwerkingkinderopvang is een proces van samen doen. Er is regelmatig tijd voor overleg en respect voor de mening van anderen is essentieel. 
  • Respect: elk leven is uniek en evenwaardig, de inbreng van iedereen is belangrijk. We zorgen dat iedereen makkelijk aan informatie kan komen en stellen ons open voor iedereen. 
  • Diversiteit: we streven naar zo divers mogelijke groepen. We proberen een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Daarom is er bij ons plaats voor iedereen. Ook kinderen met een beperking kunnen bij ons terecht.
  • Flexibiliteit: we willen samen met jou bekijken welk opvangschema voor jou het beste uitkomt. Ook als je plots éénmalig een extra opvangdag nodig zou hebben.

We organiseren kinderopvang in een omgeving die modern geleid en beheerd wordt. Dit volgens een cultuur waar medezeggenschap, overleg, openheid, deskundigheid en permanente kwaliteitsbewaking centraal staan. We streven naar voortdurende, verantwoorde en duurzame dynamiek en vernieuwing.