Werking

Kinderdagverblijf Paboes staat voor:

 • een opvang vergund en gecontroleerd door Kind en Gezin
 • kwalitatieve begeleiding: al onze medewerkers hebben een diploma dat erkend is door Kind en Gezin
 • opvoedingsondersteuning: u kan terecht bij ons team met opvoedingsvragen
 • een warme en gezellige sfeer: we staan voor een open communicatie naar ouders en kinderen
 • taaldiversiteit: we hebben respect en aandacht voor onze eigen taal, evenals andere talen. We lezen en zingen in het Frans, Engels en Nederlands
 • speciale gebeurtenissen worden gepast gevierd: verjaardag, geboorte broer/zus, …
 • de allerbeste zorgen voor je kinderen: kinderen moeten zich thuis kunnen voelen
 • ruime en flexibele openingsuren: van 7u tot 18u30
 • kwalitatieve producten: van voeding, verzorging tot spelmateriaal
 • veiligheid: risicoanalyses worden systematisch uitgevoerd en geĆ«valueerd
 • inclusieve kinderopvang: kinderen met specifieke zorgen kunnen bij ons terecht
 • diversiteit: alle kinderen en ouders zijn gelijk

We werken samen met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang voor pedagogische en taalondersteuning. Ze bieden een persoonlijke begeleiding voor onze kinderdagverblijven en staan ons bij met advies en informatie. Dit oa. voor het opvolgen van het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen, het pedagogische aanbod en spelmateriaal, de taalstimulering en het delen van goede praktijkvoorbeelden in een lerend netwerk. Tevens voorzien ze allerlei opleidingen die relevant zijn voor onze werking.

We trachten ook deel te nemen aan proefprojecten van leveranciers, Zorginspectie, Kind en Gezin, opleidingen, … als we hiertoe de mogelijkheid krijgen. Hierdoor zijn we ook up to date met nieuwigheden en toekomstige projecten in de kinderopvang.