Algemene info

Paboes staat voor:

 • elke locatie groepsopvang is vergund door Kind en Gezin
 • kwalitatieve kinderopvang: een sterke pedagogische visie waarin zelfevaluatie en levenslang leren systematisch geïntegreerd zijn.
 • kwalitatieve begeleiding: een gekwalificeerd team met een actief werken naar 1 begeleider voor 6 kinderen
 • opvoedingsondersteuning: u kan terecht bij ons team met opvoedingsvragen
 • een warme en gezellige sfeer met een open en vlotte communicatie
 • taaldiversiteit: we hebben respect en aandacht voor onze eigen taal, evenals andere talen. We lezen en zingen in het Frans, Engels en Nederlands en integreren de thuistaal op een spontane manier
 • ruime en flexibele openingsuren
 • kwalitatieve producten: van voeding, verzorging tot spelmateriaal
 • veiligheid: risicoanalyses worden systematisch uitgevoerd en geëvalueerd
 • inclusieve kinderopvang: kinderen met specifieke zorgen kunnen bij ons terecht
 • diversiteit: alle kinderen en ouders zijn gelijk

We werken samen met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang voor pedagogische en taalondersteuning. Ze bieden een persoonlijke begeleiding voor onze kinderdagverblijven en staan ons bij met advies en informatie. Dit oa. voor het opvolgen van het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen, het pedagogische aanbod en spelmateriaal, de taalstimulering en het delen van goede praktijkvoorbeelden in een lerend netwerk. Tevens voorzien ze allerlei opleidingen die relevant zijn voor onze werking.