Dagindeling

Dagindeling kleine leefgroep

Bij de baby’s wordt het individueel dagritme van elk kind gevolgd. De kinderen eten en slapen dan ook volgens hun eigen ritme. We trachten hierbij het ritme van thuis te volgen en gewoontes waar mogelijk een plaats te geven. De sleutel tot een werkbare aanpak is een goede en wederzijdse communicatie tussen ouder en pedagogisch medewerker.

Dagindeling grote leefgroep

Voor peuters is het belangrijk dat we meer gestructureerd werken. Het idee achter deze ordening van tijd is dat het de kinderen – maar ook de begeleiders – houvast geeft. Door de gekende volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle over de gebeurtenissen en voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Kinderen kunnen anticiperen op wat gebeurt en participeren. Natuurlijk geldt dat de kinderen centraal staan en niet het dagschema. Is een kind moe of voelt het zich niet goed, dan passen we ons aan aan het kind.

Doorheen de dag zijn er ‘vaste’ drinkmomenten, aangepast aan de omgevingstemperatuur en het seizoen. Daarnaast zijn bekers met water toegankelijk doorheen de dag. Kinderen kunnen naar wens wat extra water drinken.

07.00       Kindjes verwelkomen en vrij spel

09.00       Welkomstmoment

09.30       Luiers verversen, potjestraining

10.00       Geleid aanbod (@paboes)

11.00       Warme maaltijd, drinken

11u45      Luiers verversen, potjestraining

12.00       Kindjes die moe zijn kunnen gaan slapen (kan ook naargelang het ritme van het kind).

Bij wakker worden luiers verversen, potjestraining. Vrij spel of klein geleid aanbod.

15.00       Boterhammen en fruit, drinken

16.00       Luiers verversen, potjestraining

16.30       Vrij spel voor de kinderen.

17.30       Drinken

Voor afhaling luiers verversen, potjestraining

18.30       Afsluiten kinderdagverblijf

Voor Paboes Runkst is het startuur 07.15 en het uur van afsluiten 18.15.