Ouders

Ouderparticipatie wordt sterk aangemoedigd:

  • er wordt op regelmatige tijdstippen een tevredenheidmeting afgenomen
  • ouders hebben vrije toegang tot de lokalen waar de kinderen tijdens de dag opgevangen worden
  • meeleven, meedoen en meedenken: hierbij denken we aan kiezen van spelmateriaal, de organisatie van een feest, …
  • wat kinderen doen en beleven doorheen de dag, delen we niet alleen tijdens een gesprek met de ouders. Er zijn knutselwerkjes en ouders kunnen (indien gewenst) foto’s, tekstjes en informatie raadplegen op de gesloten facebookgroep per vestiging en hier hun inbreng delen

Communiceren is heel belangrijk. Het opvoeden en verzorgen van kinderen is een proces waar we samen aan werken.
Daarom hebben we aan aantal mogelijkheden om informatie over te dragen:

  • breng- en afhaalmoment: ‘s ochtends even meegeven hoe de nacht en ochtend verlopen zijn
  • D-care: ons digitaal heen- en weerboekje dat bij het afhalen overlopen wordt. Zowel het dagverloop als aandachtspunten en activiteiten worden hierin opgenomen
  • bereikbaarheid: we vragen aan minstens 1 van de ouders om bereikbaar te zijn (vb.in geval van koorts). Zo kan er steeds overlegd worden welke stappen genomen dienen te worden
  • de verantwoordelijken zijn 7/7 bereikbaar voor informatie, vragen, idee├źn, …

Jaarlijks organiseren we een gezellig samenzijn met de ouders en kinderen.