Ouders

Ouderparticipatie wordt sterk aangemoedigd:

  • er wordt op regelmatige tijdstippen een tevredenheidmeting afgenomen
  • ouders hebben vrije toegang tot de lokalen waar de kinderen tijdens de dag opgevangen worden
  • meeleven, meedoen en meedenken: hierbij denken we aan een halve dag meebeleven in de opvang, kiezen van spelmateriaal, de organisatie van vormingen, een koffer vol uitdagingen voor thuis, de voorleeskoffer, …
  • wat kinderen doen en beleven doorheen de dag, delen we niet alleen tijdens een gesprek met de ouders. Door actief te documenteren kunnen ouders (indien gewenst) foto’s, tekstjes en informatie raadplegen op de gesloten facebookgroep per vestiging en hier hun inbreng delen.

Communiceren is heel belangrijk. Het opvoeden en verzorgen van kinderen is een proces waar we samen aan werken.
Daarom hebben we aan aantal mogelijkheden om informatie over te dragen:

  • breng- en afhaalmoment: ‘s ochtends even meegeven hoe de nacht en ochtend verlopen zijn, ‘s avonds overlopen we samen de belevenissen van de dag
  • D-care: ons digitaal heen- en weerboekje dat bij het afhalen overlopen wordt. Zowel het dagverloop als aandachtspunten worden hierin opgenomen
  • bereikbaarheid: we vragen aan minstens 1 van de ouders om bereikbaar te zijn (vb. in geval van koorts). Zo kan er steeds overlegd worden welke stappen genomen dienen te worden
  • de verantwoordelijken zijn 7/7 bereikbaar voor informatie, vragen, idee├źn, …

Jaarlijks organiseren we een gezellig samenzijn met de ouders en kinderen.

* Uitzondering: coronamaatregelen uitgevaardigd door Kind en Gezin.